הסעות


קוד שם פרטים מחיר לחודש הרשמה
401 הסעות בית ספר של החופש הגדול -תלמי הדר 401 1 4 80 ₪ הירשם
402 הסעות בית הספר של החופש הגדול-תלמי רון 402 1 4 80 ₪ הירשם
403 הסעות בית ספר של החופש הגדול- כנפי רוח 403 1 4 80 ₪ הירשם
404 הסעות בית הספר של החופש הגדול - תורת חיים 404 1 4 80 ₪ הירשם
405 בית הספר של החופש הגדול - מעיין האמונה 405 1 4 80 ₪ הירשם
406 הסעות לבית הספר של החופש הגדול-תלמי רון 406 1 4 80 ₪ הירשם
407 הסעות תשע"ט תלמי הדר הלוך וחזור 407 1 4 4 120 ₪ הירשם
408 הסעות תשע"ט תלמי הדר הלוך בלבד 408 1 4 4 80 ₪ הירשם
409 הסעות תשע"ט תלמי הדר חזור בלבד 409 1 4 4 80 ₪ הירשם
410 הסעות תשע"ט תלמי רון הלוך וחזור 410 1 4 6 120 ₪ הירשם
411 הסעות תשע"ט תלמי רון הלוך בלבד 411 1 4 6 80 ₪ הירשם
412 הסעות תשע"ט תלמי רון חזור בלבד 412 1 4 6 80 ₪ הירשם
413 הסעות תשע"ט כנפי רוח הלוך וחזור 413 1 4 8 120 ₪ הירשם
414 הסעות תשע"ט כנפי רוח הלוך בלבד 414 1 4 8 80 ₪ הירשם
415 הסעות תשע"ט כנפי רוח חזור בלבד 415 1 4 8 80 ₪ הירשם
416 הסעות תשע"ט מעיין האמונה הלוך וחזור 416 1 4 9 120 ₪ הירשם
417 הסעות תשע"ט מעיין האמונה הלוך בלבד 417 1 4 9 80 ₪ הירשם
418 הסעות תשע"ט מעיין האמונה חזור בלבד 418 1 4 9 80 ₪ הירשם
419 הסעות תשע"ט תורת חיים הלוך וחזור 419 1 4 7 120 ₪ הירשם
420 הסעות תשע"ט תורת חיים הלוך בלבד 420 1 4 7 80 ₪ הירשם
421 הסעות תשע"ט תורת חיים חזור בלבד 421 1 4 7 80 ₪ הירשם
422 הסעות תשע"ט חט"ב אתגרי העתיד הלוך וחזור 422 1 4 10 120 ₪ הירשם
423 הסעות תשע"ט חט"ב אתגרי העתיד הלוך בלבד 423 1 4 10 80 ₪ הירשם
424 הסעות תשע"ט חט"ב אתגרי העתיד חזור בלבד 424 1 4 10 80 ₪ הירשם
40719 הסעות בית ספר של החופש הגדול תשע"ט תלמי הדר הלוך וחזור 40719 1 4 4 120 ₪ הירשם
40819 הסעות בית ספר של החופש הגדול תשע"ט תלמי הדר הלוך בלבד 40819 1 4 4 80 ₪ הירשם
40919 הסעות בית ספר של החופש הגדול תשע"ט תלמי הדר חזור בלבד 40919 1 4 4 80 ₪ הירשם
41019 הסעות בית ספר של החופש הגדול תשע"ט תלמי רון הלוך וחזור 41019 1 4 6 120 ₪ הירשם
41119 הסעות בית ספר של החופש הגדול תשע"ט תלמי רון הלוך בלבד 41119 1 4 6 80 ₪ הירשם
41219 הסעות בית ספר של החופש הגדול תשע"ט תלמי רון חזור בלבד 41219 1 4 6 80 ₪ הירשם
41319 הסעות בית ספר של החופש הגדול תשע"ט כנפי רוח הלוך וחזור 41319 1 4 8 120 ₪ הירשם
41419 הסעות בית ספר של החופש הגדול תשע"ט כנפי רוח הלוך בלבד 41419 1 4 8 80 ₪ הירשם
41519 הסעות בית ספר של החופש הגדול תשע"ט כנפי רוח חזור בלבד 41519 1 4 8 80 ₪ הירשם
412020 הסעות תש"פ תלמי רון חזור בלבד בשעה 13:30 412020 1 4 922 115 ₪ הירשם
41012304 1 41012304 1 4 חינם הירשם
41012305 11 41012305 1 4 חינם הירשם
41014102 1 41014102 1 4 חינם הירשם


© Expo LTD
נא המתן