הסעות


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
41419 הסעות בית ספר של החופש הגדול תשע"ט כנפי רוח הלוך בלבד 41419 1 4 8 80 ₪ ההרשמה סגורה באתר
41319 הסעות בית ספר של החופש הגדול תשע"ט כנפי רוח הלוך וחזור 41319 1 4 8 120 ₪ ההרשמה סגורה באתר
41519 הסעות בית ספר של החופש הגדול תשע"ט כנפי רוח חזור בלבד 41519 1 4 8 80 ₪ ההרשמה סגורה באתר
40819 הסעות בית ספר של החופש הגדול תשע"ט תלמי הדר הלוך בלבד 40819 1 4 4 80 ₪ ההרשמה סגורה באתר
40719 הסעות בית ספר של החופש הגדול תשע"ט תלמי הדר הלוך וחזור 40719 1 4 4 120 ₪ ההרשמה סגורה באתר
40919 הסעות בית ספר של החופש הגדול תשע"ט תלמי הדר חזור בלבד 40919 1 4 4 80 ₪ ההרשמה סגורה באתר
41119 הסעות בית ספר של החופש הגדול תשע"ט תלמי רון הלוך בלבד 41119 1 4 6 80 ₪ ההרשמה סגורה באתר
41019 הסעות בית ספר של החופש הגדול תשע"ט תלמי רון הלוך וחזור 41019 1 4 6 120 ₪ ההרשמה סגורה באתר
41219 הסעות בית ספר של החופש הגדול תשע"ט תלמי רון חזור בלבד 41219 1 4 6 80 ₪ ההרשמה סגורה באתר


© Expo LTD
נא המתן