קוד שם פרטים מחיר הרשמה
423 הסעות תשע"ט חט"ב אתגרי העתיד הלוך בלבד 423 4 10 800 ₪ תוקף הרישום הסתיים
422 הסעות תשע"ט חט"ב אתגרי העתיד הלוך וחזור 422 4 10 1200 ₪ תוקף הרישום הסתיים
424 הסעות תשע"ט חט"ב אתגרי העתיד חזור בלבד 424 4 10 800 ₪ תוקף הרישום הסתיים
414 הסעות תשע"ט כנפי רוח הלוך בלבד 414 4 8 800 ₪ תוקף הרישום הסתיים
413 הסעות תשע"ט כנפי רוח הלוך וחזור 413 4 8 1200 ₪ תוקף הרישום הסתיים
415 הסעות תשע"ט כנפי רוח חזור בלבד 415 4 8 800 ₪ תוקף הרישום הסתיים
417 הסעות תשע"ט מעיין האמונה הלוך בלבד 417 4 9 800 ₪ תוקף הרישום הסתיים
416 הסעות תשע"ט מעיין האמונה הלוך וחזור 416 4 9 1200 ₪ תוקף הרישום הסתיים
418 הסעות תשע"ט מעיין האמונה חזור בלבד 418 4 9 800 ₪ תוקף הרישום הסתיים
420 הסעות תשע"ט תורת חיים הלוך בלבד 420 4 7 800 ₪ תוקף הרישום הסתיים
419 הסעות תשע"ט תורת חיים הלוך וחזור 419 4 7 1200 ₪ תוקף הרישום הסתיים
421 הסעות תשע"ט תורת חיים חזור בלבד 421 4 7 800 ₪ תוקף הרישום הסתיים
408 הסעות תשע"ט תלמי הדר הלוך בלבד 408 4 4 800 ₪ תוקף הרישום הסתיים
407 הסעות תשע"ט תלמי הדר הלוך וחזור 407 4 4 1200 ₪ תוקף הרישום הסתיים
409 הסעות תשע"ט תלמי הדר חזור בלבד 409 4 4 800 ₪ תוקף הרישום הסתיים
411 הסעות תשע"ט תלמי רון הלוך בלבד 411 4 6 800 ₪ תוקף הרישום הסתיים
410 הסעות תשע"ט תלמי רון הלוך וחזור 410 4 6 1200 ₪ תוקף הרישום הסתיים
412 הסעות תשע"ט תלמי רון חזור בלבד 412 4 6 800 ₪ תוקף הרישום הסתיים


© Expo LTD
נא המתן