הסעות


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
407020 הסעות תש"פ תלמי הדר הלוך וחזור בשעה 13:30 407020 1 4 921 2300 ₪ נסגר לרישום
407022 הסעות תש"פ תלמי הדר הלוך וחזור בשעה 17:00 407022 1 4 921 2300 ₪ נסגר לרישום
408020 הסעות תש"פ תלמי הדר הלוך בלבד 408020 1 4 921 1150 ₪ נסגר לרישום
409020 הסעות תש"פ תלמי הדר חזור בלבד בשעה 13:30 409020 1 4 921 1150 ₪ נסגר לרישום
409120 הסעות תש"פ תלמי הדר חזור בלבד בשעה 17:00 409120 1 4 921 1150 ₪ נסגר לרישום
410020 הסעות תש"פ תלמי רון הלוך וחזור בשעה 13:30 410020 1 4 922 2300 ₪ נסגר לרישום
410022 הסעות תש"פ תלמי רון הלוך וחזור בשעה 17:00 410022 1 4 922 2300 ₪ נסגר לרישום
411020 הסעות תש"פ תלמי רון הלוך בלבד 411020 1 4 922 1150 ₪ נסגר לרישום
412020 הסעות תש"פ תלמי רון חזור בלבד בשעה 13:30 412020 1 4 922 1150 ₪ נסגר לרישום
412120 הסעות תש"פ תלמי רון חזור בלבד בשעה 17:00 412120 1 4 922 1150 ₪ נסגר לרישום
413020 הסעות תש"פ כנפי רוח הלוך וחזור בשעה 13:30 413020 1 4 924 2300 ₪ נסגר לרישום
413022 הסעות תש"פ כנפי רוח הלוך וחזור בשעה 17:00 413022 1 4 924 2300 ₪ נסגר לרישום
414020 הסעות תש"פ כנפי רוח הלוך בלבד 414020 1 4 924 1150 ₪ נסגר לרישום
415020 הסעות תש"פ כנפי רוח חזור בלבד בשעה 13:30 415020 1 4 924 1150 ₪ נסגר לרישום
415120 הסעות תש"פ כנפי רוח חזור בלבד בשעה 17:00 415120 1 4 924 1150 ₪ נסגר לרישום
416020 הסעות תש"פ מעיין האמונה הלוך וחזור בשעה 13:30 416020 1 4 925 2300 ₪ נסגר לרישום
416022 הסעות תש"פ מעיין האמונה הלוך וחזור בשעה 17:00 416022 1 4 925 2300 ₪ נסגר לרישום
417020 הסעות תש"פ מעיין האמונה הלוך בלבד 417020 1 4 925 1150 ₪ נסגר לרישום
418020 הסעות תש"פ מעיין האמונה חזור בלבד בשעה 13:30 418020 1 4 925 1150 ₪ נסגר לרישום
418120 הסעות תש"פ מעיין האמונה חזור בלבד בשעה 17:00 418120 1 4 925 1150 ₪ נסגר לרישום
419020 הסעות תש"פ תורת חיים הלוך וחזור בשעה 13:30 419020 1 4 926 2300 ₪ נסגר לרישום
419022 הסעות תש"פ תורת חיים הלוך וחזור בשעה 17:00 419022 1 4 926 2300 ₪ נסגר לרישום
420020 הסעות תש"פ תורת חיים הלוך בלבד 420020 1 4 926 1150 ₪ נסגר לרישום
421020 הסעות תש"פ תורת חיים חזור בלבד בשעה 13:30 421020 1 4 926 1150 ₪ נסגר לרישום
421120 הסעות תש"פ תורת חיים חזור בלבד בשעה 17:00 421120 1 4 926 1150 ₪ נסגר לרישום
422020 הסעות תש"פ ממלכתי חדש הלוך וחזור 13:40 422020 1 4 923 2300 ₪ נסגר לרישום
422022 הסעות תש"פ ממלכתי חדש הלוך וחזור 17:00 422022 1 4 923 2300 ₪ נסגר לרישום
423020 הסעות תש"פ ממלכתי חדש הלוך בלבד 423020 1 4 923 1150 ₪ נסגר לרישום
424020 הסעות תש"פ ממלכתי חדש חזור בלבד בשעה 13:40 424020 1 4 923 1150 ₪ נסגר לרישום
424120 הסעות תש"פ ממלכתי חדש חזור בלבד בשעה 17:00 424120 1 4 923 1150 ₪ נסגר לרישום
425020 הסעות תש"פ חזון שמעון הלוך וחזור בשעה 13:30 425020 1 4 929 2300 ₪ נסגר לרישום
425022 הסעות תש"פ חזון שמעון הלוך וחזור בשעה 17:00 425022 1 4 929 2300 ₪ נסגר לרישום
426020 הסעות תש"פ חזון שמעון הלוך בלבד 426020 1 4 929 1150 ₪ נסגר לרישום
427020 הסעות תש"פ חזון שמעון חזור בלבד בשעה 13:30 427020 1 4 929 1150 ₪ נסגר לרישום
427120 הסעות תש"פ חזון שמעון חזור בלבד בשעה 17:00 427120 1 4 929 1150 ₪ נסגר לרישום
40719 הסעות בית ספר של החופש הגדול תשע"ט תלמי הדר הלוך וחזור 40719 1 4 4 120 ₪ ההרשמה סגורה באתר
40819 הסעות בית ספר של החופש הגדול תשע"ט תלמי הדר הלוך בלבד 40819 1 4 4 80 ₪ ההרשמה סגורה באתר


© Expo LTD
נא המתן